Aktualności

Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów  dnia 18 listopada 2019 r. określony został szczegółowy  zakresu działania Ministra Rozwoju. 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło  prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego. Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji przyjęła projekt nowelizacji, w jej szóstej wersji.

25 października 2019 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo budowlane.

W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się posiedzenie Honorowego Komitetu Organizacyjnego II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”. 

W roku szkolnym 2019/2020  odbędzie się druga edycja Międzywojewódzkiego Konkursu „POZNAJ PRAWO BUDOWLANE”. Jego organizatorem jest Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Jest to jedyny w kraju konkurs o takiej tematyce.