Aktualności

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych wykonania w trybie wykonania zastępczego rozbiórki okapu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Kłyżów w gminie Pysznica.

Z powodu  upałów,  od dnia 23 czerwca 2021 roku, dla osób  zatrudnionych  w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, pracujących w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 28oC, skraca sie czas pracy.

Przypominamy właścicielom lub zarządcom placów zabaw o pilnej konieczności przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw.

 

Wyjaśniam inwestorom, projektantom i projektantom sprawdzającym, iż zawiadomienie  o terminie rozpoczęcia robót budowlanych na nowym wzorze  składa się wówczas, gdy został sporządzony PROJEKT TECHNICZNY wg nowych zasad, obowiązujących od 19 września 2020 roku.

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  31 maja 2021 roku, mija  termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .