Aktualności

Zakończył się pierwszy etap (eliminacje szkolne) III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

Zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r.  od 18 września 2023 r. czyli od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), protokół elektroniczny jest jedyną ważną formą, która potwierdza przeprowadzenie kontroli stanu technicznego  przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane. 

Ponowna kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2  lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m.

 

 Chcesz mieszkać bezpiecznie i wraz z rodziną przeżyć zimę –  zapewnij sprawdzenie przez osoby uprawnione: przewodów kominowych, instalacji gazowej wraz z urządzeniami gazowymi, w tym zasilanej GAZEM Z BUTLI oraz zainstaluj czujniki  tlenku węgla. 

   

Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zapraszają właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych oraz przeprowadzających okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych na 21. bezpłatne warsztaty szkoleniowe: NOWA  KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO