Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  31 maja 2024 roku, mija termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana w terminie do 7 dni od przeprowadzonej kontroli, zawiadomić Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego  w Stalowej Woli. 

Przepis ten został wprowadzony do katastrofie wybudowanej w roku 2000 hali wystawowej w Katowicach, podczas wystawy gołębi pocztowych 28 stycznia 2006 roku, w wyniku której śmierć poniosło 65 osób, 144 zostały ranne, a 26 doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu. W budynku przebywało 700 osób. Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się obywatele Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii oraz Holandii. Błędy konstrukcyjne i niedostateczna wytrzymałość wszystkich głównych elementów nośnych były przyczyną katastrofy. Dach był błędnie zaprojektowany, Wszystkie główne elementy takie jak wiązary, podciągi, słupy miały niedostateczną wytrzymałość, zły były też system szkieletu nośnego. Stwierdzono m.in. niestaranność montażu konstrukcji hali. Dach nie był odśnieżany z należytą starannością. Na dachu o powierzchni hektara zalegała warstwa śniegu i lodu  ważył ok. 190 kg na m2. Bezpośrednią przyczyną katastrofy hali MTK była utrata nośności wiązarów (płatwi) oraz głównych podciągów kratowych i słupów w części środkowej hali, a także przeciążenie jej konstrukcji śniegiem. Członkowie zarządu, jako właściciele obiektu, projektant, rzeczoznawca budowlany i PINB w Chorzowie zostali skazani na kary pozbawienia wolności od 1,5 do 2 lat. Pierwsze, nieprawomocne wyroki sięgały 9 lat pozbawienia wolności.