Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli,  uprzejmie zapraszają właścicieli  lub zarządców obiektów budowlanych użyteczności oraz osoby przeprowadzające okresowe kontrole ich stanu technicznego na bezpłatne 19. warsztaty szkoleniowe pt.: BEZPIECZEŃSTWO W  OBIEKTACH BUDOWLANYCH.

We wrześniu 2021 roku rozpoczną się inspekcje PINB w Stalowej Woli w zakresie wykonywania obowiązku kontroli  stanu technicznego cmentarzy.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych wykonania w trybie wykonania zastępczego rozbiórki okapu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Kłyżów w gminie Pysznica.

Przypominamy właścicielom lub zarządcom placów zabaw o pilnej konieczności przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw.

 

Wyjaśniam inwestorom, projektantom i projektantom sprawdzającym, iż zawiadomienie  o terminie rozpoczęcia robót budowlanych na nowym wzorze  składa się wówczas, gdy został sporządzony PROJEKT TECHNICZNY wg nowych zasad, obowiązujących od 19 września 2020 roku.