Chcesz mieszkać bezpiecznie i wraz z rodziną przeżyć zimę –  zapewnij sprawdzenie przez osoby uprawnione: przewodów kominowych, instalacji gazowej wraz z urządzeniami gazowymi, w tym zasilanej GAZEM Z BUTLI oraz zainstaluj czujniki  tlenku węgla. 

 

 KOMUNIKAT  GINB    KOMUNIKAT  PWINB    MATERIAŁ KGPSP

                                                                                              

   plakat1m                    plakat2m                    plakat3m

Informacje Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz

Ulotka informacyjna do dwustronnego druku

Film "Cichy zabójca"

Film: "Pamiętaj, czad to cichy zabójca"

OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE

 Pamiętaj!

Twoje i twoich bliskich zdrowie, a nawet życie, może w dużej mierze zależeć od tego, jak poważnie podejdziesz do problemu zaczadzenia.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależnie od stężenia objętościowego w powietrzu - stężenie objętościowe tlenku węgla w powietrzu:

- 100 do 200 ppm (0,01% - 0,02%)  - lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2-3 godziny,
- 400 ppm (0,04%)  - silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia;
- 800 ppm (0,08%) - zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwała śpiączka;
- 1 600 ppm (0,16%) - silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; zgon po  dwóch godzinach;
- 3 200 ppm (0,32%) - intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach; zgon po 30 minutach;
- 6 400 ppm (0,64%) - ból głowy i wymioty po 1-2 minutach; zgon w niecałe 20 minut;
- 12 800 ppm (1.28%) - utrata przytomności po 2-3 wdechach; śmierć po 3 minutach.

Charakterystyczne dla ostrego zatrucia czadem jest różowe, karminowe zabarwienie skóry.

Objawami zatrucia przewlekłego są:
• osłabienie pamięci
• upośledzenie psychiczne
• utrata łaknienia
• utrata czucia w palcach
• senność w dzień i bezsenność w nocy
• zaburzenia krążenia, zmiany w morfologii krwi
• objawy parkinsonizmu: drżenia mięśni, maskowaty wyraz twarzy
• "chód pingwini" - ostrożne poruszanie się z szeroko rozstawionymi nogami
• szaroziemiste zabarwienie skóry.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane,obiekty budowlane w tym budynki mieszkalne jednorodzinne,  powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego między innymi przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowej.

Kontrolę przewodów kominowych może wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz będąca członkiem izby samorządu zawodowego lub mistrz kominiarski.

Kontrolę instalacji gazowej, instalacji gazowej z butlą gazową lub instalacji ze zbiornikiem na gaz płynny przeprowadza osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją udządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Nie wykonanie obowiązku przez właściciela, przede wszystkim stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników budynku, ale też zagrożone jest karą grzywny.