Aktualności

Przypominamy właścicielom i zarządcom placów zabaw o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania wszelkich urządzeń na nich znajdujących się.

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła regulacje, dotyczące tymczasowego wykorzystania obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego.

Doszło do kolejnej tragedii na cmentarzu. W poniedziałek 18 kwietnia 2022 roku w Kamienicy w gminie Załuski, płyta nagrobna przygniotła 1,5 rocznego chłopczyka. Mimo udzielonej pomocy, zmarł na miejscu.

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  31 maja 2022 roku, mija  termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .

 

Pomimo wielu problemów, udało się zorganizować jedyną w kraju olimpiadę o takiej tematyce, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym – przyszłych projektantów, kierowników budów lub robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.