Aktualności

Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zapraszają właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych oraz przeprowadzających okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych na 21. bezpłatne warsztaty szkoleniowe: NOWA  KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w trybie wykonania zastępczego rozbiórki drewnianej kładki dla pieszych na rzece Łęg w miejscowości Przyszów – Burdze.

Przypominamy właścicielom i zarządcom placów zabaw o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania wszelkich urządzeń na nich znajdujących się.

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  31 maja 2023 roku mija  termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .

26 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, odbył się finał ogólnopolski II Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.