Aktualności

Procedury bezpieczeństwa,  obowiązujące w czasie warsztatów szkoleniowych, organizowanych przez Starostę Stalowowolskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli  na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,  w dniu 10.09.2020 roku. 

Od 19 września 2020 roku obowiązywać będę znowelizowane przepisy ustawy – Prawo budowlane, między innymi w zakresie dotyczącym okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

Wczoraj opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane.

14 sierpnia 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

W sprawach nie cierpiących zwłoki, można kontaktować się pod numerem telefonu:
604 90 33 39.

Od 19 września 2020 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, ulegną zmianie procedury  zawiadamiania o terminie rozpoczęcia robót budowlamych i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, bądź robót budowlanych.