Aktualności

Jeszcze nieobowiązująca nowelizacja prawa budowlanego, wprowadziła zmiany w zakresie dokumentów, składanych przez inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem prawa budowlanego oraz nieobowiązującej jeszcze nowelizacji, niektóre obiekty budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, a niektóre nie wymagają ani pozwolenia na budową, ani zgłoszenia.

Panuje powszechne, błędne przekonanie, iż budowa tymczasowych obiektów budowlanych, nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  w Stalowej Woli zostanie wdrożony System Zapobiegania Powstawaniu Samowoli Budowlanych, ich Wykrywania oraz Podejmowania  Działań.

 

 

Projekt wpłynął do Sejmu 23 grudnia 2019 roku. 8 stycznia 2020 roku został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury. Pierwsze czytanie odbyło się 15 stycznia 2020 roku.