Wczoraj opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane.