Aktualności

Od soboty 18 kwietnia 2020 roku, zmieniły się zasady oddawania do użytkowania niektórych obiektów budowlanych.

18 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 471, została opublikowana nowelizacja prawa budowlanego, wprowadzona ustawą z 13 lutego 2020 roku.

3 marca 2020 roku  Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Zakończony został II etap II Międzywojewódzkiego Konkursu „Poznaj Prawo Budowlane”.

Ostatnia, nieobowiązująca jeszcze nowelizacja prawa budowlanego, zmieni kwalifikację samowoli budowlanej z przestępstwa na wykroczenie.