Aktualności

Starosta Stalowowolski zatwierdził zasady kampanii promocyjnej „Bezpieczny obiekt budowlany”.

 

 

Od stycznia 2022 roku nie ma już możliwości korzystania w PINB w Stalowej Woli z usługi tłumacza języka migowego on-line.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli w Programie działania na rok 2022 roku, przyjął priorytety kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. 

3 stycznia 2022 roku wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo budowlane.

Z dniem 5 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 § 1.