Aktualności

„Procedury bez barier” to pozakonkursowy projekt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Starosta Stalowowolski zatwierdził zasady kampanii promocyjnej „Bezpieczny obiekt budowlany”.

 

 

Od stycznia 2022 roku nie ma już możliwości korzystania w PINB w Stalowej Woli z usługi tłumacza języka migowego on-line.

 

 Chcesz mieszkać bezpiecznie i wraz z rodziną przeżyć zimę –  zapewnij sprawdzenie przez osoby uprawnione: przewodów kominowych, instalacji gazowej wraz z urządzeniami gazowymi, w tym zasilanej GAZEM Z BUTLI oraz zainstaluj czujniki  tlenku węgla. 

 

 KOMUNIKAT  GINB    KOMUNIKAT  PWINB    MATERIAŁ KGPSP

                                                                                              

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli w Programie działania na rok 2022 roku, przyjął priorytety kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.