Ostatnia nowelizacja Prawa budowlanego umożliwia przesyłanie wniosków w formie elektronicznej. Działania związane z wdrożeniem nowej wersji serwisu e-budownictwo znajdują się obecnie w końcowej fazie.

 

Na podstawie przepisów wchodzących w życie z początkiem lutego br., GUNB uruchomił możliwość elektronicznego wypełnienia i przesyłania przez serwis e-budownictwo pierwszych kilku wniosków. W następnej kolejności, od lipca 2021 r. będzie można składać w sposób elektroniczny kolejne wnioski objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej.

Dostęp do serwisu:                                        złóż wniosek GUNB