Aktualności

W tym roku planowany jest 8. Konkurs Architektoniczny Powiatu Stalowowolskiego. Jego organizatorami są: Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

 

 

Krzysztof Piątek, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw kontroli i wyrobów budowlanych.

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 roku) informuję, iż:

Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli  zorganizowali kolejne, bezpłatne 14. warsztaty szkoleniowe pt.: BEZPIECZEŃSTWO NA PLACACH ZABAW.