18 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 471, została opublikowana nowelizacja prawa budowlanego, wprowadzona ustawą z 13 lutego 2020 roku.

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 19 września 2020 roku, z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, tj. przepisów określających terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowych, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.