Aktualności

Krzysztof Piątek, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw kontroli i wyrobów budowlanych.

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 roku) informuję, iż:

Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli  zorganizowali kolejne, bezpłatne 14. warsztaty szkoleniowe pt.: BEZPIECZEŃSTWO NA PLACACH ZABAW.

Norbert Książek z dniem 26.03.2018 roku został  powołany na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

16 lutego 1928 roku: Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych  Józef Piłsudski oraz ministrowie, podpisali  Rozporządzenie o „prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli”.