Ich organizatorem był  Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Odbyły się w 20 maja 2019 roku w  Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

 

Otwarcia i powitania uczestników dokonał Janusz Zarzeczny - Starosta Stalowowolski. W warszattach wzięło udział 25. pracowników wszystkich urzędów gmin i miast z powiatu stalowowolskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Miejskiego Zarządu Budynków w Stalowej Woli, Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, projektantów, a także gościnnie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla.

Omówiono następujące zagadnienia:

 1. Cele wprowadzenia ustawy.
 2. Przebieg procesu legislacyjnego.
 3. Przepisy ogólne.
 4. Definicje ustawowe.
 5. Zasady ogólne.
 6. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych.
 7. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.
 8. Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących.
 9. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 10. Pozwolenie na użytkowanie.
 11. Ustalenie prawa do nieruchomości.
 12. Usuwanie drzew lub krzewów.
 13. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 14. Zmiany w przepisach obowiązujących.
 15. Przepisy przejściowe i końcowe.
 16. Ostatnie nowelizacje prawa budowlanego i kierunki zmian w projekcie 2019 roku.

 Warsztaty prowadził Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Stalowej Woli.  Uczestnicy potwierdzili zasadność organizowania tego rodzaju spotkań, służącym m. in. wymianie poglądów i doświadczeń i omawianiu  wątpliwości interpretacyjnych. Zaproponowano tematykę kolejnych warsztatów, które obędą się we wrześniu br.