Ciepła aura sprawia, iż place zabaw będą coraz częściej odwiedzane przez dzieci.

 Właściciele i zarządcy placów zabaw powinni już teraz rozpocząć przegląd urządzeń na placach zabaw i usunąć wszelkie nieprawidłowości, mogące zagrozić bezpieczeństwu użytkowników.  Inspektorzy PINB w Stalowej Woli rozpoczną kontrole w tym zakresie.

Istnieje również mozliwość zgłaszania do PINB w Stalowej Woli ujawnionych nieprawidłowości, pod numerem telefonu alarmowego 604 90 33 39.