W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się posiedzenie Honorowego Komitetu Organizacyjnego II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”. 

 

Oznacza to  rozpoczęcie drugiej edycji  jedynego o takiej tematyce konkursu w kraju, adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Udział wezmą uczniowie co najmniej 42 szkół. Jest jeszcze możliwość zgłoszenia udziału szkoły w konkursie. 

REGULAMIN  KONKURSU.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU SZKOŁY.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 604 90 33 39


Organizatorami konkursu są: Starosta  Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Otwarcia posiedzenia i powitania członków Komitetu dokonał Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. dr hab. inż. prof. PK Agnieszka LEŚNIAK – reprezentująca Politechnikę Krakowską.
 2. mgr inż. Teresa STEFANIAK – reprezentująca Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
 3. prof. dr hab. inż. Marek IWAŃSKI – reprezentujący Politechnikę Świętokrzyską.
 4. dr hab. inż. prof. PŚ Artur NOWOŚWIAT– reprezentujący Politechnikę Śląską.
 5. mgr inż. Krzysztof SOPEL – reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego.
 6. mgr inż. Grzegorz DUBIK - reprezentujący Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
 7. mgr inż. Adrian CIEJAK – reprezentujący Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
 8. mgr inż. Tomasz MARCINOWSKI – reprezentujący Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

W posiedzeniu nie mogli uczestniczyć: mgr inż. Małgorzata MIERCZAK  reprezentująca Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz dr inż. Robert BUCOŃ – reprezentujący Politechnikę Lubelską.


Zadaniem Komitetu było wypracowanie stanowiska w następujących kwestiach:

1) listy sponsorów konkursu,

2) rodzaju nagród rzeczowych i upominków w konkursie,

3) oprawy finału międzywojewódzkiego.

W trakcie merytorycznej dyskusji wypracowane zostały bardzo cenne uwagi i sugestie, które będą wykorzystane przez organizatorów.  

Honorowy patronat objęli:

 1. Minister Inwestycji i Rozwoju.
 2. Minister Edukacji Narodowej.
 3. Wojewoda Podkarpacki.
 4. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie.
 5. Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
 6. Politechnika Częstochowska.
 7. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
 8. Politechnika Lubelska.
 9. Politechnika Łódzka.
 10. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
 11. Politechnika Śląska w Gliwicach.
 12. Politechnika Świętokrzyska.
 13. Politechnika Warszawska.
 14. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu.
 15. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 16. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 17. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 18. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie.
 19. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.
 20. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach.
 21. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach.