Aktualności

Od 19 września 2020 roku osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli nowych instalacji w obiektach budowlanych, oddawanych do użytkowania. Osoby te będą mogły jedynie kontrolować instalacje w obiektach  już użytkowanych.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom.

 

Otrzymujemy pytania o to, czy w ramach  bezpłatnych warsztatów, organizowanych przez Starostę Stalowowolskiego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli (dotąd odbyło się 17 edycji), planowane są warsztaty z zakresu obszernej nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, która wchodzi w życie 19 września 2020 roku.

Przypominamy właścicielom lub zarządcom placów zabaw o pilnej konieczności przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw.

 

22 lipca 2020 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego. To juz czwarta zmiana w tym roku.