baner

Aktualności

 • 12.06.2017 KONTROLE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

  Zakończyły się kontrole  w szkołach i placówkach oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi powiatu stalowowolskiego. Czytaj więcej...

 • 24.05.2017 ZAKRES OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH

  Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U. z 2016 roku poz. 290 z p. zm.),   obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Czytaj więcej...

 • 21.04.2017 ODBYŁY SIĘ KOLEJNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

  20 kwietnia 2017 roku odbyły się XII bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt.  PRAWA I OBOWIĄZKI PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY LUB ROBÓT ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO. Czytaj więcej...

 • 6.03.2017 OKRESOWE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

  „Instalacją elektryczną”, w rozumieniu § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 r.  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U.  Nr 74 poz. 836 i Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1584)  jest układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną. Czytaj więcej...

 • 6.03.2017 OKRESOWE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO SIECI ENERGETYCZNYCH

  „Siecią”, w rozumieniu art. 3 pk 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (DZ. U. z 2017 roku poz. 220) są instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. Czytaj więcej...

Więcej Aktualności ...
 • Bojanów
 • Pysznica
 • Radomyśl
 • Stalowa Wola
 • Zaklików
 • Zaleszany