Aktualności

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego ("ustawa inwestycyjna") 20 września 2017 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Warsztaty odbyły się 14 września 2017 roku. Ich tematem było BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, zaś organizatorami: Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Od 1 do 15 września 2017 roku trwać będą konsultacje publiczne m. in. projektu ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego.

Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zatrudni od 1 stycznia 2018 roku  na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego.

Przedmiotem kontroli była kwestia bezpieczeństwa użytkowania szkół na terenie Stalowej Woli.