ja_mageia

                                                                                                                                    GODŁO POLSKI

Strona główna
X WARSZTATY SZKOLENIOWE
28.04.2016

Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli uprzejmie zapraszają na bezpłatne X warsztaty szkoleniowe pt.: ODBIÓR I KONTROLA OKRESOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. 

Czytaj całość…
 
URZĄDZENIA NA PLACACH ZABAW
25.04.2016

Urządzenia na placach zabaw nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników.

Czytaj całość…
 
BEZPIECZEŃSTWO NA PLACACH ZABAW
19.04.2016
placzabPrzypominamy właścicielom i zarządcom placów zabaw o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania. Dlatego też niezwłocznie powinni przeprowadzić kontrole stanu technicznego urządzeń na placach zabaw i usunąć wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. Wkrótce PINB rozpocznie kontrole w tym zakresie.
Czytaj całość…
 
ODBIÓR PRZEWODÓW KOMINOWYCH
12.04.2016
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i art. 22 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U. z 2016 poz. 290), do obowiązków inwestora należy między innymi odbiór robót budowlanych, zaś do obowiązków kierownika budowy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót budowlanych, w tym ulegającym zakryciu oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prób i sprawdzeń, między innymi przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
 
Czytaj całość…
 
TEKST JEDNOLITY PRAWA BUDOWLANEGO
08.03.2016

W Dzienniku Ustaw z 8 marca 2016 roku pod poz. 290, ukazał się kolejny tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane.

 
PROGRAM DZIAŁANIA NA ROK 2016
02.03.2016

Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, obejmuje między innymi kontrole robót budowlanych i obiektów budowlanych. 

Czytaj całość…
 
STANOWISKO GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII
26.02.2016

Dotyczy informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Czytaj całość…
 
<< start < poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast. > koniec >>

Linki

sejm.png
senat.png


miib
gwny_urzd_nadzoru_budowlanego.png
podkarpacki_urzd_wojewdzki.png
wojewdzki_inspektor_nadzoru_budowlanego.png
SP

podkarpacka_okrgowa_izba_inynierw_budownictwa.png
PIP
KGPSP

 

Inne

vademecum_wiedzy_o_azbecie.png
bezpieczne_place_zabaw.png