Aktualności

Od 19 wrzesnia 2020 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, ulegną zmianie procedury  zawiadamiania o terminie rozpoczęcia robót budowlamych i oddawania do użytkowania obiektow budowlanych lub ich częścim bądź robót budowlanych.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych wykonania w trybie wykonania zastępczego rozbiórki okapu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Kłyżów gmina Pysznica.

Od 19 września 2020 roku osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli nowych instalacji w obiektach budowlanych, oddawanych do użytkowania. Osoby te będą mogły jedynie kontrolować instalacje w obiektach  już użytkowanych.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom.

 

Otrzymujemy pytania o to, czy w ramach  bezpłatnych warsztatów, organizowanych przez Starostę Stalowowolskiego i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli (dotąd odbyło się 17 edycji), planowane są warsztaty z zakresu obszernej nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, która wchodzi w życie 19 września 2020 roku.