Aktualności

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  w Stalowej Woli zostanie wdrożony System Zapobiegania Powstawaniu Samowoli Budowlanych, ich Wykrywania oraz Podejmowania  Działań.

 

 

Projekt wpłynął do Sejmu 23 grudnia 2019 roku. 8 stycznia 2020 roku został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury. Pierwsze czytanie odbyło się 15 stycznia 2020 roku.

 

W roku szkolnym 2019/2020  odbywa się druga edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „POZNAJ PRAWO BUDOWLANE”. 

Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2020 przewiduje przeprowadzenie różnego rodzaju kontroli.

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 2166)  dokonano zmiany w ustawie – Prawo budowlane.