Projekt wpłynął 23 grudnia 2019 roku. 8 stycznia 2020 roku został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury. Pierwsze czytanie odbędzie się 15 stycznia 2020 (środa), o godz. 14:00. 

 

W roku szkolnym 2019/2020  odbywa się druga edycja Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „POZNAJ PRAWO BUDOWLANE”. 

Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2020 przewiduje przeprowadzenie różnego rodzaju kontroli.

 Chcesz mieszkać bezpiecznie i wraz z rodziną przeżyć zimę –  zapewnij sprawdzenie przez osoby uprawnione: przewodów kominowych, instalacji gazowej wraz z urządzeniami gazowymi, w tym zasilanej GAZEM Z BUTLI oraz zainstaluj czujniki  tlenku węgla. 

 

Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 2166)  dokonano zmiany w ustawie – Prawo budowlane.