Aktualności

Starosta Stalowowolski zatwierdził Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2018, obejmujący m. in.  rodzaje obiektów budowlnych, przewidzianych do kontroli. 

 

1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przedmiotem kontroli była kwestia bezpieczeństwa użytkowania szkół i przedszkoli na terenie powiatu stalowowolskiego.

23 listopada 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. 

Na rynku ukazała się publikacja pt. „Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji".