Aktualności

Ich organizatorem był  Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego.

2 maja  będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej, w tym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr  2 w Stalowej Woli im. Tadeusza Kościuszki odbył się finał konkursu. Jego organizatorami są: Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, zaś partnerami: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.

Ciepła aura sprawia, iż place zabaw będą coraz częściej odwiedzane przez dzieci.