Uwaga! Formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  6.07.2020 roku oznaczona na czerwono

 

 

                                                     Druki przed rozpoczęciem robót budowlanych


 

Klauzula RODO

Zawiadomienie o terminie  rozpoczęcia robót  budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy lub robót

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Zgłoszenie wykonawcy  (azbest)

                                                           Wersja po 19 września 2020 roku:

Zawiadomienie   o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Informacja wskazująca kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

                                                          

 

                                                    Druki na zakończenie robót budowlanych


                                                                Tryb zawiadomienia o zakończeniu budowy:

 

Klauzula RODO

Zawiadomienie

Oświadczenie kierownika budowy 

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

                                                                      Wersja po 19 września 2020 roku:
                                        

 Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy sieci

Zawiadomienie o zakończeniu instalowania instalacji gazowej

                                                                   

                                                                 Tryb pozwolenia na użytkowanie:

Klauzula_RODO

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy

Oswiadczenie Inwestora  o  stanowisku organów

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Zawiadomienie inwestora o wykonaniu robót po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 

                                                                      Wersja po 19 września 2020 roku:

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

                                                                                        

 

                                                           Wersja po 19 września 2020 roku:

                                                   Uproszczone postępowanie legalizacyjne

Wniosek o wszczęcie  uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele_budowlane

 

Inne informacje:

Adresy organów z art. 56 Prawa budowlanego