Aktualności

Starosta Stalowowolski  oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli uprzejmie zapraszają uczestników procesu budowlanego (inwestorów, w tym pracowników urzędów gmin, zajmujących się inwestycjami, projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego), na bezpłatne  18. warsztaty szkoleniowe pt.:  DUŻA NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO.

Wczoraj opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy - Prawo budowlane.

14 sierpnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Od 19 września 2020 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane, ulegną zmianie procedury  zawiadamiania o terminie rozpoczęcia robót budowlamych i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, bądź robót budowlanych.

Zapraszamy do złożenia ofert cenowych wykonania w trybie wykonania zastępczego rozbiórki okapu dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Kłyżów gmina Pysznica.