Aktualności

Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jedno – i wielorodzinnych, szczególnie w okresie zimowym.

Informacja o wyniku na naboru na wolne stanowisko pracy:

paragrafW związku z procedowaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego, konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia regulującego zakres i formę projektu budowlanego.

Uprzejmie informujemy, iż  10 listopada 2017r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, w zamian  za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Warsztaty odbyły się 14 września 2017 roku. Ich tematem było BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, zaś organizatorami: Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.