Wręczono dyplomy i nagrody laureatom I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno - Budowlanym oraz podziękowania dla nauczycieli – opiekunów oraz nagrody dla szkół, których uczniowie zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego.

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła regulacje, dotyczące tymczasowego wykorzystania obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego.

Doszło do kolejnej tragedii na cmentarzu. W poniedziałek 18 kwietnia 2022 roku w Kamienicy w gminie Załuski, płyta nagrobna przygniotła 1,5 rocznego chłopczyka. Mimo udzielonej pomocy zmarł na miejscu.

Pomimo wielu problemów, udało się zorganizować jedyną w kraju olimpiadę o takiej tematyce, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym – przyszłych projektantów, kierowników budów lub robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

„Procedury bez barier” to pozakonkursowy projekt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).