Zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r.  od 18 września 2023 r. czyli od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), protokół elektroniczny jest jedyną ważną formą, która potwierdza przeprowadzenie kontroli stanu technicznego  przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane. 

Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do systemu - jest nieważny. 

Elektroniczna forma protokółu nie dotyczy pozostałych kontroli okresowych np. instalacji gazowych, elektrycznych itd.

Elektroniczna forma protokółu kontroli przewodów kominowych nie ma też zastosowania do protokołów badań i sprawdzeń, o których mowa w art. 57  ust. 1 pkt 4a ustawy - Prawo budowlane. Protokół w formie elektronicznej, jako podstawę prawną przywołuje wyłącznie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane. W art. 57 brak jest odniesienia do odpowiedniego stosowania art. 62a ust. 5 ustawy.

Ponadto zakres badań i sprawdzeń nowych przewodów kominowych jest inny niż kontroli okresowej. Dlatego też protokoły badań i sprawdzeń nowych przewodów kominowych sporządzane są nadal w formie papierowej. Brak jest obowiązującego wzoru takiego protokołu.