Zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r.  od 18 września 2023 r. czyli od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), protokół elektroniczny jest jedyną obowiązującą formą, która potwierdza przeprowadzenie kontroli stanu technicznego  przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane. 

Protokół w wersji papierowej – bez sporządzenia go w wersji elektronicznej - jest nieważny. 

Sporządzenie protokołu w wersji elektronicznej dotyczy również wentylacji mechanicznej. Ustawa – Prawo budowlane nie mówi wprost o wentylacji mechanicznej, lecz określa ją, jako „przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych”.

Elektroniczna forma protokółu nie dotyczy pozostałych kontroli okresowych np. instalacji gazowych, elektrycznych itd.

Elektroniczna forma protokółu kontroli przewodów kominowych nie ma zastosowania do protokołów badań i sprawdzeń, o których mowa w art. 57  ust. 1 pkt 4a ustawy - Prawo budowlane. Protokół w formie elektronicznej, jako podstawę prawną przywołuje wyłącznie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy - Prawo budowlane. W art. 57 brak jest odniesienia do odpowiedniego stosowania art. 62a ust. 5 ustawy. Dlatego też protokoły badań i sprawdzeń nowych przewodów kominowych sporządzane są nadal w formie papierowej.