Zapraszam do złożenia oferty cenowej w trybie wykonania zastępczego rozbiórki drewnianej kładki dla pieszych na rzece Łęg w miejscowości Przyszów – Burdze.

 

Obowiązek wynika z ostatecznej decyzji nakazującej jego rozbiórkę.  Rozbiórka nastąpi w trybie wykonania zastępczego - art. 127 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

Szczegółowych wyjaśnień można uzyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub pod nr telefonu (15) 643 36 69.

Oferta powinna zwierać określenie nazwy wykonawcy wraz z adresem oraz cenę.

Złożenia ofert oczekuję w terminie do 30 września 2024 roku, z dopiskiem na kopercie: "Oferta na rozbiórkę drewnianej kładki dla pieszych na rzece Łęg".