26 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, odbył się finał ogólnopolski II Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

 

Organizatorem jest Starosta Stalowowolski, współorganizatorami – szkoły uczestniczące w olimpiadzie, zaś koordynatorem organizacyjnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Udział wzięli uczniowie  następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.
 2. Zespół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
 3. Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie.
 4. Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischneraw Limanowej.
 6. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie.
 7. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej Technikum Nr 2 w Mielcu.
 8. Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu.
 9. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.
 10. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.
 11.  Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
 12.  Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku.
 13.  Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach.


Ich zadaniem było rozwiązanie testu, składającego się z 50 pytań, w tym 35 ustawy –Prawo budowlane, 10  z działów 2, 5 i 7 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz - 5 z rozdziału 2 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opracowanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się pierwsza edycja olimpiady, będąca kontynuacją Wojewódzkiego Konkursu „Poznaj Prawo Budowlane” na terenie Podkarpacia oraz dwóch edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”. Celem olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o prawie budowlanym, jako jednego  z najważniejszych regulacji prawnych z zakresu procesu inwestycyjnego. Jest to  jedyna w kraju olimpiada o takiej tematyce, dedykowana uczniom szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym.

Patronat honorowy  objęli: 

 1. Minister Edukacji i Nauki.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 3. Wojewoda Podkarpacki.
 4. Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
 5. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 6. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 7. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 8. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 9. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 10. Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach.
 11. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 12. Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
 13. Politechnika Częstochowska.
 14. Politechnika Łódzka.
 15. Politechnika Krakowska.
 16. Politechnika Śląska w Gliwicach.
 17. Politechnika Świętokrzyska.
 18. Politechnika Wrocławska.

Olimpiada przebiegała w trzech etapach. W etapie szkolnym uczestniczyło 1049 uczniów z 52 szkół, z 15. województw. Do drugiego etapu na szczeblu czterech okręgów awansowało 244 uczniów, zaś do finału ogólnopolskiego jury olimpiady dopuściło 28 uczniów. Warto dodać, iż finaliści i laureaci olimpiady są przyjmowani na studia z pominięciem procesu rekrutacji w kolejnym roku akademickim na Politechnikę Białostocką, Politechnikę Lubelską i Politechnikę Świętokrzyską. Pracujemy nad tym, aby możliwość taka dotyczyła innych politechnik.

Galę finałową olimpiady uświetnił koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli.

Spośród finalistów, laureatami olimpiady zostali, zajmując kolejne miejsca:
1.  Dawid Wydra z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej. Otrzymał zaświadczenie oraz nagrodę rzeczową – hulajnogę elektryczną.

2. Rafał Matyka z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu. Otrzymał zaświadczenie oraz nagrodę rzeczową – tablet.

3. Kinga Wojnowska z Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach. Otrzymała zaświadczenie oraz nagrodę rzeczową – komplet trzech walizek.

4. Matylda Mazur z Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Otrzymała zaświadczenie oraz nagrodę rzeczową – gramofon retro.

5. Filip Przybysz z Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie. Otrzymał zaświadczenie oraz nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny natychmiastowy.

6. Wojciech Duda z Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni. Otrzymał zaświadczenie oraz nagrodę rzeczową – miniwieżę stereo.

Pozostali finaliści otrzymali zaświadczenia oraz upominki w postaci plecaków turystycznych. Nauczyciele – opiekunowie otrzymali pisemne podziękowania oraz upominki w postaci wideorejestratów samochodowych. Organizator olimpiady przewidział również nagrodę dla nauczyciela, który przygotował do olimpiady największą liczbę uczniów. Otrzyma upominek w postaci smartwatcha.

Uczniowie – laureaci miejsc od pierwszego do trzeciego, wygrali również nagrody rzeczowe dla swoich szkół, którymi w tym roku są odkurzacze.

Zaświadczenia, podziękowania, nagrody i upominki wręczali: Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski oraz dr. hab. Anna Ostańska – profesor Politechniku Lubelskiej – przewodnicząca Komitetu Głównego olimpiady.

Listy gratulacyjne do uczestników gali finałowej przesłali:

 1. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.
 2. Rafał Weber – Wiceminister Infrastruktury, Poseł na Sejm RP.
 3. Dorota Cabańska – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli przygotował obiad  dla uczniów oraz poczęstunek dla pozostałych gości.

 Sponsorami olimpiady byli:  

 • Zarząd Firmy „STALPRZEM” w Stalowej Woli,
 • Elektrociepłownia Stalowa Wola,
 • Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu,
 • Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie,
 • Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie,
 • Damian Sobiło – Hotel „Hutnik” w Stalowej Woli.
 • Piotr Wałek – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” w Nisku,
 • Zbigniew Konopka - Zakład Usług Budowlanych „KONZBUD” w Stalowej Woli,
 • Marcin Pyzara - Piekarnia – Cukiernia Staropolska w Stalowej Woli,
 • Bartłomiej Drzewi - Usługi Projektowo - Nadzorcze w Budownictwie "PROJEKT-SERVICE" w Lipie.
 • Robert Mróz – RM - Projekt Usługi Projektowe w Stalowej Woli,
 • Maria Skromak – Biuro Projektowe w Stalowej Woli,
 • Marek Froń – Pracownia Projektowa BUDOFROM w Stalowej Woli.

Na zakończenie gali finałowej Starosta Stalowowolski pogratulował wszystkim uczniom i nauczycielom. Podziękował dyrektorowi, nauczycielom i uczniom  "budowlanki" za pomoc w organizacji gali, zaś sponsorom za wsparcie finansowe.