Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2023 obejmuje kontrole wykonywania przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli ich stanu technicznego.

 

Kontrole  obejmą:
1) budynki mieszkalne,
2) budynki agroturystyki,
3) drogi  gminne,
4) budynki sakralne,
5) sklepy,
6) budynki kultury, w tym biblioteki,
7)  budynki nadleśnictw,
8) budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m2 lub innych obiektów budowlanych
powierzchni dachu powyżej 1 000 m2,
9) place zabaw,
10)  inne obiekty budowlane, w zależności od potrzeb.