Organizatorem olimpiady jest Starosta Stalowowolski, zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – koordynatorem organizacyjnym. Olimpiada jest jedynym w kraju konkursem z zakresu podstawowych przepisów prawa, regulujących proces inwestycyjno – budowlany, dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z terenu całego kraju. 

Stanowi uzupełnienie wiedzy w zakresie treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych, a wiedza ta jest podbudową do dalszego kształcenia w zawodach budowlanych w uczelniach wyższych, a w szczególności na kierunkach:architektura i budownictwo. W kolejnym etapie rozwoju zawodowego wiedza ta ułatwi uzyskanieuprawnień budowlanych, a w konsekwencji będzie wsparciem w procesie wykonywania samodzielnychfunkcji technicznych w budownictwie: projektanta, kierownika budowy lub robót inspektora nadzoruinwestorskiego, czy też w pracy w organach administracji architektoniczno – budowlanej lub organach nadzoru budowlanego.

Starosta Stalowowolski powołał  Komitet Główny Olimpiady w składzie:

  • dr hab. inż. Anna Ostańska PL - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin - przewodnicząca,
  • mgr inż. Beata Wdowiak – Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – zastępca przewodniczącej,
  • mgr Grzegorz Janiec – Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli - sekretarz,
  • mgr inż. Dorota Mucha – nauczyciel przedmiotów budowlanych w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie,
  • mgr inż. Grzegorz Dubik – przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie,
  • dr Sławomir Zwolak – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Stalowej Woli.

Olimpiada przebiega w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Udział w olimpiadzie zgłosiły 52 szkoły z 15 województw (mamy nadzieję na przyłączenie się woj. lubuskiego w kolejnych edycjach olimpiady).

21 listopada 2022 roku odbył się pierwszy etap szkolny.  Udział wzięło 1 049 uczniów, zaś do drugiego etapu na poziomie okręgu zakwalifikowało się 250. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Drugi etap olimpiady odbędzie się 6 marca 2023 roku. Do trzeciego etapu tj. finału ogólnopolskiego zakwalifikuje się 24 uczniów.

Komitet Główny podjął uchwałę o podziale kraju na okręgi,  w ramach których odbędzie się rywalizacja   w II etapie olimpiady:

- okręg nr 1: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie, podlaskie, lubelskie,

- okręg nr 2: wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, mazowieckie,               

 - okręg nr 3: łódzkie, dolnośląskie,  opolskie, śląskie, świętokrzyskie,

- okręg nr 4: małopolskie, podkarpackie.

Aktualnie patronat honorowy nad olimpiadą objęło 17 podmiotów: Minister Edukacji i Nauki, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Podkarpacki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz izby okręgowe: Dolnośląska, Lubelska, Łódzka, Opolska, Podkarpacka, Pomorska, Świętokrzyska oraz Politechniki: Częstochowska, Łódzka, Krakowska, Śląska,  Świętokrzyska i Wrocławska.

 

Komitet Główny zatwierdził logo olimpiady.

Finaliści i laureaci olimpiady zostali objęci preferencyjnym systemem przyjęć na studia na kilka politechnikach. Z możliwości tej skorzystała już uczennica, która zajęła pierwsze miejsce w poprzedniej edycji olimpiady i została studentką Politechniki Lubelskiej.

Starosta Stalowowolski powołał jury olimpiady w składzie:

1) mgr Małgorzata Kulik - starszy inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli - przewodnicząca,

2)  mgr Joanna Olko – Tabor – główny specjalista w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – zastępca przewodniczącej,

3) mgr Aleksandra Stóż – inspektor w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli – sekretarz,

4) mgr Ewelina Wieliczko - referent prawno – administracyjny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli - członek,

5) mgr Gabriela Taracha – Ożga - inspektor w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli - członek.

Zadania Jury:

  • dokonanie oceny testów w zawodach II stopnia (kwalifikacje okręgowe),
  • wyłonienie po sześciu uczniów, którzy reprezentować będą poszczególne okręgi w zawodach III stopnia (finał ogólnopolski),
  • nadzorowanie przebiegu i czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia testu w zawodach III stopnia,
  • sporządzenie zestawień wyników, ustalenie kolejności miejsc i ogłoszenie wyników testu w zawodach III stopnia.

Dziękujemy za zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów szkół we współorganizowaniu olimpiady. Uczniom dziękujemy za udział. Dziękujemy za dotychczasową pracę członkom Komitetu Głównego.