We wrześniu 2021 roku rozpoczną się inspekcje PINB w Stalowej Woli w zakresie wykonywania obowiązku kontroli  stanu technicznego cmentarzy.

 

Cmentarz, jako budowla, podlega obowiązkowi utrzymania go przez właściciela lub zarządcę w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawania okresowym kontrolom stanu technicznego. Kontrolę taką mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz będący członkiem właściwej izby inżynierów budownictwa.