Przypominamy właścicielom lub zarządcom placów zabaw o pilnej konieczności przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw.

 

 

Właściciele  lub zarządcy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw. W tym celu powinni zapewnić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i usunąć wszelkie nieprawidłowości. Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli skontrolują wykonanie tego obowiązku.