Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2020 przewiduje przeprowadzenie różnego rodzaju kontroli.

 

Będą to kontrole:

 1. Legalności wykonywania robót budowlanych.
 2. Zgodności wykonywania robót z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem i przepisami.
 3. Przeprowadzania przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych okresowych kontroli stanu technicznego oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym:
 • budynków służby zdrowia,
 • myjni samochodowych,
 • warsztatów samochodowych,
 • domów pomocy i opieki społecznej,
 • domów dziecka,
 • schronisk dla bezdomnych,
 • sądu i prokuratury,
 • wybranych budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m2 lub innych obiektów budowlanych powierzchni dachu powyżej 1 000 m2.
 • placów zabaw,
 • innych obiektów budowlanych, w zależności od potrzeb.

Ponadto program przewiduje kontynuację II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane” oraz organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.