Projekt wpłynął do Sejmu 23 grudnia 2019 roku. 8 stycznia 2020 roku został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury. Pierwsze czytanie odbyło się 15 stycznia 2020 roku.

 

Powołana została siedmiosobowa podkomisja nadzwyczajna, która w dniach 15 i 16 stycznia 2020 roku rozpatrzyła projekt ustawy i przygotowała sprawozdanie.  Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie  21 stycznia 2020 roku.  II czytanie projektu odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 stycznia 2020 roku. 23 stycznia 2020 roku Komisja Infrastruktury, a nastepnie Sejm, odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu projektu ustawy i uchwalił ustawę. Trafiła do Senatu, a senacka Komisja Infrastruktury rozpatrzy ustawę 30 stycznia 2020 roku o godz. 12.00 (druk senacki nr 55). Senat rozpatrzy ustawę na 4. posiedzeniu w dniach 5-7 lutego 2020 roku. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw.