25 października 2019 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo budowlane.

 

Zawarta jest w art. 5 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 1815).