Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komendant Główny Policji w dniu 27 maja 2013 roku podpisali deklarację współpracy obu służb.

 

Wśród kilku form współpracy wskazano przeprowadzenie szkoleń, mających na celu wymianę doświadczeń. PINB w Stalowej Woli realizując tę formę współpracy w roku 2016 przeprowadził szkolenie dla policjantów  z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, z zakresu przepisów prawa budowlanego, z którymi policjanci najczęściej spotykają się w swojej pracy.

Kolejne szkolenie zostało przeprowadzone w dniu 13 lutego 2019 roku. Uczestniczyli w nim policjanci zajmujący przestępczością gospodarczą, w tym między innymi przestępstwami (występkami)
z zakresu prawa budowlanego oraz komendanci posterunków z gmin powiatu stalowowolskiego. PINB w Stalowej Woli omówił najważniejsze regulacje prawa budowlanego, w tym te na styku regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym.  

Omówiono też warunki współpracy w zakresie udzielania przez Policję pomocy dla nadzoru budowlanego, w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych. Uzgodniono też tryb roboczy pomocy policjantom ze strony  PINB w Stalowej Woli.