W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące Programu „Dostępność Plus’ pn. „Prawa osób z niepełnosprawności w kontekście działań jednostek samorządu terytorialnego”.

 

Podczas spotkania wygłosiłem prelekcję pt.: „Dostępność przestrzeni publicznej – obiekt budowlany przyjazny osobom niepełnosprawnym”. Mówiłem m. in. o regulacjach prawnych w tym zakresie, przedstawiłem kilka przykładów w zapewnieniu dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych, przede wszystkim poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także dostępności w komunikacji publicznej.