Ma on związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i dotyczy uprawnień budowlanych.

 Autorem projektu jest senacka Komisja Ustawodawcza.

projekt ustawy