Przedmiotem kontroli była kwestia bezpieczeństwa użytkowania szkół i przedszkoli na terenie powiatu stalowowolskiego.

Kontrolowano posiadanie przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych protokółów z okresowych kontroli ich stanu technicznego, a także instalacji wewnętrznych, instalacji piorunochronnych, przewodów kominowych posiadanie i prowadzenie książek obiektu budowlanego. Kontrolujący przeprowadzali też oględziny budynków i ich otoczenia. Dotychczas Skontrolowano 66 budynków i wydano 275 zaleceń w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowania i estetyki.