Przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, iż  31 maja 2022 roku, mija  termin przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2 .

 

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie, pisemnie zawiadomić Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego  w Stalowej Woli, o przeprowadzonej kontroli.