W toku postępowania w sprawie stanu technicznego jednego z drewnianych słupów sieci telefonicznej napowietrznej w Stalowej Woli przy ul. Tuwima okazało się, iż jego część znajdująca się w gruncie, uległa istotnemu zniszczeniu. Słup w niemal w całości utracił swoje właściwości konstrukcyjne i podtrzymywały go przewody sieci napowietrznej.

291629172919

Ustalenia dotyczące jednego słupa stały się podstawą do podjęcia działań w celu kontroli stanu technicznego całych sieci telefonicznych na słupach drewnianych. Do właściciela sieci skierowano pismo zobowiązujące do przeprowadzenia takich kontroli. W wyniku kontroli ujawniono 25 przypadków nieprawidłowości, z czego w jednym przypadku konieczna była wymiana słupa. Pozostałe nieprawidłowości będą usuwane sukcesywnie.

Ktokolwiek zauważy nieodpowiedni stan techniczny drewnianych słupów telefonicznych na terenie Powiatu Stalowowolskiego, może przekazać o tym informację pod numerami telefonów: 15 643 36 69 - 71 lub 604 90 33 39.