Projekt Kodeksu urbanistyczno – budowlanego trafił do konsultacji publicznych.

 

Prace na kodeksem trwają od 2012 roku. Projekt przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa budowlanego, która została rozwiązana, a prace dokończyło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W poprawionym projekcie powrócił pomysł likwidacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i utworzenie w ich miejsce około 100 okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Prezentacja