Przypominamy właścicielom lub zarządcom placów zabaw o pilnej konieczności przeprowadzenia kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw.

 

22 lipca 2020 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego. To juz czwarta zmiana w tym roku.

Od soboty 18 kwietnia 2020 roku, zmieniły się zasady oddawania do użytkowania niektórych obiektów budowlanych.

18 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 471, została opublikowana nowelizacja prawa budowlanego, wprowadzona ustawą z 13 lutego 2020 roku.

3 marca 2020 roku  Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.