Obowiązki  właścicieli obiektów budowlanych, a przede wszystkim budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej.

Wstęp
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Procedury bezpieczeństwa,  obowiązujące w czasie warsztatów szkoleniowych, organizowanych przez Starostę Stalowowolskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli  na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,  w dniu 10.09.2020 roku.  W WARSZTATACH WEŹMIE UDZIAŁ 80 OSÓB, DLATEGO TEŻ W SPOSÓB SZCZEGÓLNIE RYGORYSTYCZNY NALEŻY PRZESTRZAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD.

Od 19 września 2020 roku obowiązywać będę znowelizowane przepisy ustawy – Prawo budowlane, między innymi w zakresie dotyczącym okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.