Zakończony został II etap II Międzywojewódzkiego Konkursu „Poznaj Prawo Budowlane”.

Ostatnia, nieobowiązująca jeszcze nowelizacja prawa budowlanego, zmieni kwalifikację samowoli budowlanej z przestępstwa na wykroczenie.

 

Jeszcze nieobowiązująca nowelizacja prawa budowlanego, wprowadziła zmiany w zakresie dokumentów, składanych przez inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem prawa budowlanego oraz nieobowiązującej jeszcze nowelizacji, niektóre obiekty budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, a niektóre nie wymagają ani pozwolenia na budową, ani zgłoszenia.

Panuje powszechne, błędne przekonanie, iż budowa tymczasowych obiektów budowlanych, nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.