W Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyły się bezpłatne 17. warsztaty szkoleniowe pt.: WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA BUDOWLANEGO.

27 grudnia 2019 roku, będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej, w tym w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów  dnia 18 listopada 2019 r. określony został szczegółowy  zakresu działania Ministra Rozwoju. 

 

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a przede wszystkim budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 i innych obiektów budowlanych np. wiat o powierzchni dachu powyżej 1000 m2, w szczególności z dachami płaskimi o konstrukcji stalowej, o konieczności zapewnienia bezpiecznego użytkowania w okresie zimowym oraz o ich obowiązkach w sytuacji obfitych opadów śniegu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło  prace nad projektem nowelizacji prawa budowlanego. Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji przyjęła projekt nowelizacji, w jej szóstej wersji.